Ons Forum is gratis voor iedereen te gebruiken, dit zal ook nooit veranderen. Voor de kosten die gepaard gaan met het onderhoud en hosting, is het mogelijk om een donatie te doen. 

Natuurlijk zullen we bij een bedrag van € 15,00 (Supporting Member voor 1 jaar),of € 25,00 of meer (Supporting Member voor 2 jaar) je binnen enkele dagen supporting member maken! 

Vul hieronder je forumnaam en het bedrag wat je wilt sponsoren in. Wanneer je op "sponsoren" klikt, zal je doorverwezen worden naar de betaalpagina waar je kunt kiezen voor Ideal / Mister Cash.

Gelieve bij storting een PM aan Bigdog te sturen. Dit om e.e.a. te bespoedigen. 


Alvast bedankt en veel plezier op het forum! 

Klik op de link hieronder om te sponseren, je kunt zelf het bedrag invullen. Let op! Vermeld bij omschrijving je forumnaam!

Klik hier om te sponseren